REKRYTERING. Medelmåttiga män i ledarposition rekryterar andra medelmåttiga män. Med kvotering eller kompetensbaserad rekrytering öppnas i stället möjligheter för rätt person att få jobbet.
Människor gillar personer som är lika dem själva. Oavsett om det gäller vilken utbildning du läst, vilken stad du är från eller vilket kön du har. Det är lättare att tycka om dem som är som du.

Enligt statistik från SCB är var tredje chef kvinna. Då en majoritet av cheferna är män, finns en stor risk att de kommer att tycka om andra män och rekrytera dem. Svensk forskning och nya sätt att göra saker kan komma att ändra på detta. Två alternativ är kvotering och vetenskapliga rekryteringsprocesser.

Könskvotering ger kompetenshöjning
Forskaren Olle Folke förklarar för tidningen Ingenjören att könskvotering gör det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position. Han och medforskaren Johanna Rickne har studerat effekten av kvotering inom Socialdemokraterna. Partiet införde kvotering 1993 och enligt forskarna ledde det till en kompetenshöjning – bland männen!

– När man kvoterar in kvinnor i en mansdominerad grupp bryter man upp möjligheterna för mediokra manliga ledare att sitta kvar tack vare andra mediokra män, säger Olle Folke till Ingenjören.

Rättvis rekrytering
Ett enklare ingrepp än kvotering är en modern kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det vill säga användandet av forskningsbaserade psykologiska test och strukturerade intervjuer som bygger på en tydlig kravprofil. Något som verkligen motverkar att vi rekryterar dem som är lika oss själva – till skillnad från att förlita sig på subjektiva granskningar av CV, ostrukturerade intervjuer och vaga rollbeskrivningar.

En mängd studier visar att vetenskapliga metoder kan minska kostnaden för felrekrytering, bidra till mer kompetent personal och skapa mer mångfald i arbetsstyrkan. Det öppnar möjligheter för alla att få en rättvis bedömning. Då behövs det inte kvoteras in kvinnor för att göra sig av med de mediokra männen. I stället är det personen med rätt kompetens som får jobbet från start.

Mediokra män rekryterar andra mediokra män. Med kvotering eller vetenskapliga rekryteringsprocesser är det slut på det.

 

Källa: http://hrbloggen.se/2014/04/mediokra-manliga-ledare-rekrytera.html