Medarbetare som presterar under sin förmåga kostar både tid och pengar och kan sänka hela teamets prestation. Så tar du dig an dem.

Medarbetare som presterar under sin förmåga är många chefers mardröm: De kostar både tid och pengar, skapar frustration och kan i värsta fall sänka hela teamets prestation.

I en färsk artikel går HBR-redaktören Amy Gallo metodiskt igenom hur chefer kan möta problemen genom att iscensätta en “produktiv intervention”. Några exempel (läs hela artikeln här):

1. Ignorera inte problemet. Underpreseterande medarbetare blir sällan mer produktiva av sig själva – du har ansvaret för att lösa problemet.

2. Vad förväntar du dig egentligen av din medarbetare? Alltför ofta missförstår chefer och medarbetare varandra när det gäller förväntad prestation. Har du någon egen skuld i att din medarbetare underpresterar?

3. Be andra om råd. Prata med personer som arbetat med personen i fråga tidigare, för att utröna om din magkäunderskattar din medarbetare. Men var försiktig – respektera din medarbetares integritet.

4. Tala med din medarbetare. Använd jag-form (“jag ser vissa problem…”, “jag tror att du kan förbättra…”) men bjud in medarbetaren till att hitta lösningar (“hur löser vi det här?”, “har du några idéer?”).

5. Utforma en konkret plan. Vad behöver åstadkommas för att din medarbetare ska uppnå sina mål? Ge regelbunden feedback.

Källa: www.chef.se