Som chef har du ansvar för att hålla koll på hur dina medarbetare mår. Men det är skillnad på att lyssna och lösa. Du kan inte själv lösa alla deras problem.

Här är några saker du bör tänka på när du misstänker att en medarbetare har drabbats av psykisk ohälsa, enligt Barbro Östling, fil kand i beteende­vetenskap och marknadsekonom.

1. Be om ett samtal.
Om du misstänker att en medarbetare har drabbats av psykisk ohälsa, be om ett sam­tal med personen. Säg som det är – att du undrar om allt står rätt till. Fråga om det har med jobbet att göra och om det finns något du kan göra.

2. Samla exempel.
Ge exempel på hur du tycker att personen har betett sig annorlunda. För att kunna göra det bör du vänta med samtalet tills du har hunnit samla på dig konkreta exempel, förutsatt att det inte har hänt något dramatiskt som kräver ett snabbare agerande.

3. Ge akt på förändring i beteendet.
Ett tecken på att en medarbetare mår dåligt kan vara att han eller hon beter sig annorlunda. Det är alltså inte beteendet i sig utan hur det ser ut i förhållande till personens vanliga beteende som är det viktiga. Om han eller hon vanligtvis är utåtriktad och plötsligt börjar dra sig undan kan det vara en signal på att allt inte står rätt till.

4. Inse dina gränser.
De flesta chefer är inte psykologer och är inte heller anställda för den typen av uppgifter. Bara för att du tar upp frågan behöver det inte vara du som löser den. Känner du att ”det här blir för komplicerat” är det bättre att låta någon annan ta över.

5. Fundera över vad kan du göra.
Fundera på om det finns något du kan göra i din roll som chef. Det kan till exempel handla om att se över din medarbetares arbetssituation eller att ge honom eller henne tillåtelse att ringa en advokat eller besöka en psykolog på arbetstid.

6. Hjälp att gå vidare.
Hänvisa personen vidare till andra instanser som är mer insatta i den typ av ärende som det gäller, exempelvis företagshälsovården eller hr. För att kunna göra detta bör du redan på förhand skaffa dig en god överblick över vilka resurser som finns.

7. Ta dig tid.
Se över din egen arbetsbelastning. Om du är för upptagen med andra arbetsuppgifter kommer du inte att ha tid för dina anställda. Det gör att det blir svårare att upptäcka signaler som tyder på att en medarbetare mår dåligt och behöver stöd.

Källa: www.chef.se