REKRYTERING. Med de karismatiska egenskaper som efterfrågas hos dagens ledare, faller vi lätt i fällan att rekrytera narcissister. Så se upp med alltför välpolerade profiler på LinkedIn och att bli manipulerad under intervjun!

För några år sedan skrev psykoanalytikern Michael Macooby i en artikel i Harvard Business Review hur 2000-talet sett en ny sorts företagsledare växa fram. Superstjärnorna är visionära och självsäkra personligheter som drömmer om att tillhöra de bäst betalda och pryda omslaget på ledande affärstidningar. Macooby konstaterar att narcissistiska drag allt oftare präglar våra organisationers främsta företrädare.

Grandios självbild
Hur känner man då igen en narcissist? Ett utmärkande drag är grandiositet, vilket innebär ett överdrivet högt självförtroende. Kritik rinner av som vatten på en gås, eftersom den rimmar illa med den egna självuppfattningen. Om kritiken framförs inför andra, kan reaktionen däremot bli mer aggressiv.

Den grandiosa självbilden leder också till ett behov av att dra till sig andras uppmärksamhet. En arena som gör det enkelt att exponera sig är sociala medier. Vissa menar att narcissister är mer aktiva där och att de ägnar mer tid åt att exempelvis polera sina Linkedin-profiler för att bli mer synliga och få högre status.

Känner sig utvald
Ett annat drag är en känsla av berättigande, att vara utvald. Till exempel kan narcissisten se det som naturligt att få en chefsposition och att klättra i organisationen. Berättigandet innebär att personen känner sig speciell, och tycker därför att normala regler inte gäller för honom eller henne. Det leder till att personen tar sig stora friheter, exempelvis i form av stora ersättningar eller hur man använder företagets resurser för egen vinning.

Narcissisten är också mer upptagen än andra av olika statusmarkörer. Likaså är de snabba med att upptäcka vem som står högst i rangordning i sociala sammanhang.

Svårt att erkänna fel och brister
Det är vanligt att narcissisten är mer dominant än andra. Dominansen är en del av personlighetsdraget extraversion, social utåtriktning, och medför att personen tar stor plats i sociala sammanhang – ofta på andras bekostnad.

I dialog med andra överdriver narcissisterna gärna sina goda prestationer. Därför gör de ofta ett bättre intryck än andra under intervjuer. Inte minst eftersom de undviker att berätta om sina brister och tillkortakommanden. Något som i sin tur leder till svårigheter att erkänna felaktiga beslut och misstag, vilket givetvis kan vara djupt problematiskt i en chefsposition.

Produktiva narcissister
Samtidigt påpekar Macooby att det finns ”produktiva narcissister”. De är begåvade, kreativa och strategiska. De produktiva narcissisterna tar gärna risker och vill göra avtryck i sina organisationer. Det kan vara egenskaper som efterfrågas i större utsträckning i dagens företag än för några årtionden sedan.

Men nackdelarna med narcissistiska drag överväger tydligt fördelarna. Rekryterare gör därför klokt i att leta efter motsatsen i sina urvalsprocesser, nämligen empatiska, ödmjuka och integritetsfulla chefer.