De allra flesta är idag överens om att den digitala omställningen är avgörande för företags fortsatta konkurrenskraft. Många har också redan genomfört en digital transformation i sina organisationer men hälften av ekonomi- och finanscheferna menar att den resan ligger framför dem. Anledningar som uppges till att man inte genomfört en digital transformation är bland annat att det saknas resurser eller att man inte vill förändra allt på en gång.

En annan utmaning som framkommer i undersökningen är att det kan förekomma ett motstånd från högsta ledningen till att initiera digitala transformationen. Enligt resultaten kan ett sådant motstånd vara baserat i rädsla att tappa kontroll eller oro för att förlora auktoritet. 

En digital transformation måste börja i en insikt i att man inte kan göra som man alltid har gjort och att en större förändring behöver ske – och den insikten behöver komma från högsta ledningen. Risken är annars att företaget halkar efter i jakten om talangerna. Clarify ser idag att talanger efterfrågar digital mognad hos potentiella arbetsgivare och de företag som inte kan erbjuda det riskerar att inte anses vara attraktiva.

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.

I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.