Bortsett från att pandemin naturligtvis varit en fruktansvärd period och fört med sig många negativa delar, vi vill inget annat än att komma ur den! Kan vi också se till de positiva saker vi lärt oss och de insikter vi fått av, inte pandemin i sig, utan av de förändringar vi tvingats göra. Hur kan vi få in de positiva effekterna in i en vardag utan pandemi och vad vill vi ta med oss? 

Den största fördelen med distansarbete är att medarbetarna på ekonomi- och finansfunktionerna upplever minskad stress och ökad balans i livet. Många pekar även på vikten av att få arbeta ostört, som en positiv effekt av distansarbetet. 

Här bör arbetsgivare och ledare fundera på hur vi kan undvika att vinsterna med distansarbetet försvagas nu när många inför en successiv återgång till kontoren. 

Hur kan vi bevara känslan av balans i livet? Genom en fortsatt generös inställning till distansarbete? Eller med hjälp av ökade möjligheter att själv påverka sin arbetssituation? 

Och hur kan vi bygga in förutsättningar för medarbetare att arbeta ostört även på kontoret? Wi-fi-fria zoner? Möjlighet att avsätta tid i kalendern för ostörd arbetstid?  Här är det bara vår egen fantasi som sätter gränser.

Det är viktigt att:

  • identifiera vad gör man hemma och vad gör man på kontoret för att förstå hur bägge arbetsplatser kan fylla en viktig funktion.
  • göra kontoren attraktiva, att det helt enkelt ska vara lika härligt på kontoret som hemma. Speciellt när det blir än mer viktigt att kontoret fyller en kultur- och relationsbyggande funktion.

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.
I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.