Majoriteten av ekonomi- och finanscheferna tror att medarbetarna i det nya normalläget kommer att arbeta cirka 40-50% av sin arbetstid på distans. Detta blir en stor förändring jämfört med hur det såg ut innan pandemin. Tidigare studier visar att det kan vara vanligt att svara på medarbetares hemarbete med misstro vilket gör att en del ledare får större kontrollbehov. Det är ett beteende som blottar brister i tilltron till medarbetaren. Tidigare studier visar också att det finns ett samband mellan medarbetarengagemang och ett ledarskap som utgår från tilltro till medarbetarens kompetens. Distansledarskap kräver modiga ledare och stor tillit till medarbetarna snarare än ökad kontroll. 

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.

I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.