TALENT MANAGEMENT. Fokuserar medarbetarna på fel saker? Uppstår onödiga konflikter? Känns det som verksamheten står och stampar? Det kan vara en indikation på att medarbetarna inte förstår eller känner sig involverade i företagets mål.

– All prestation börjar med tydliga mål. Det är grunden för hela Talent Management, säger Patrik Nordkvist, vd på Netcompetence som hjälper kunder att realisera medarbetarnas potential.

Men alla verksamheter når inte ut med sin målbild. Det visar bland annat en undersökning som författaren och konsulten William Scheimann genomfört. Bara 14 procent av de tillfrågade organisationerna upplevde att medarbetarna hade god förståelse för företagets strategi och mål.

Mål som sporrar alla
– Oklara mål leder till ofokuserat arbete och kanske onödiga konflikter. Tolkar man målen på olika sätt och drar åt olika håll får man en verksamhet som står stilla, säger Patrik Nordkvist. Att skapa en tydlig målbild som engagerar alla och sedan förankra den väl – det är A och O för att nå framgång.

En lägeskontroll är att rekommendera: Finns det ett gemensamt mål? Ligger medarbetarnas målbild i linje med företagets? Förstår de hur just deras medverkan påverkar resultatet? Har de rätt verktyg, resurser och auktoritet för att göra det de ska? Kopplas målen till dagliga prestationer? Om inte, är det dags att agera.

Stäm av och förbättra
Kanske krävs det att målen förtydligas eller kryddas med mer passion. Det kan också vara en bra idé att införa delmål och belöningar samt strategiska mätmetoder för att utvärdera.

– Tänk dig målbilden som en karta, säger Patrik Nordkvist. Den ska visa vart ni är på väg, väcka medarbetarnas intresse och vara aktuell varje dag.

Involvera mera
Dagens kunskapsintensiva företag och organisationer måste arbeta mer målinriktat med prestation och kompetensutveckling för att maximera verksamhetens potential. Netcompetence systemstödTalent Portal syftar till att ge förutsättningar för detta. I portalen kan man enkelt hantera hela mål- och utvecklingsprocessen. Alla övergripande mål går att bryta ner till grupp- och individnivå för att skapa delaktighet och förståelse för helheten.

– Utmaningen är att skapa en målbild som engagerar alla medarbetare, säger Patrik Nordkvist. Genom att skapa tydlighet och involvera redan från början sparas mycket tid, arbete och resurser längre fram.

Sju steg till en engagerande målbild

– Utveckla tydliga och gemensamt bestämda visioner och strategier.
– Översätt visionerna och strategierna till tydliga, lättförståeliga mål och åtgärder.
– Se till att utveckla och bygga passion för visionen, strategierna och målen hos dem som ska implementera dem.
– Var tydlig vad gäller individuella roller och krav och förankra dem genom hela organisationen.
– Se till att medarbetarna har de förmågor, den information och de resurser som krävs för att nå målen.
– Ge tydlig och vältajmad feedback.
– Ge meningsfulla incitament för att utveckla/använda sig av de kompetenser som krävs för att nå målen.

Källa: William Scheimann

 

Källa: http://hrbloggen.se/2014/04/sju-steg-engagerande-malbild.html