Att vara flexibel och agil som ledare är en av de viktigaste egenskaperna att ha för att vara en framgångsrik ledare inom ekonomi- och finansfunktionen om fem år, enligt cheferna själva. Detta resultat kan vara en konsekvens av det senaste årets omvälvande händelser som krävt att organisationer snabbt kunnat anpassa sig till helt nya förutsättningar. Pandemin har lärt oss att även det omöjliga kan inträffa. 

En förutsättning för att kunna agera flexibelt är att man har planerat och förberett sig för olika tänkbara framtidsscenarier – är man förberedd kan man agera snabbt när något väl inträffar. 

Resultaten av studien visar dock att många väljer att vänta och se hur pandemin utvecklar sig eller att invänta nya rekommendationer från FHM innan de skapar riktlinjer eller strategier. Istället för att avvakta alltför länge rekommenderar vi att planera utifrån olika scenarier. 

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.

I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.