Skatteverket höll den 19 februari ett seminarium om vad de särskilt kommer att granska under år 2014. I år satsas extra på att stävja fel och fusk på företagsområdet. Andra områden som Skatteverket lyfter fram är bland annat internationell skatteflykt, grov ekonomisk brottslighet samt rot- och rutavdraget.

Under år 2014 kommer Skatteverket bland annat särskilt att granska vanliga fel som företag gör i sina deklarationer, till exempel brister i bokföringen, felaktigt hanterade internationella transaktioner samt privata kostnader och förmåner. Felen är enligt Skatteverket inte på något sätt branschspecifika utan är allmänt förekommande. I granskningen av den grova ekonomiska brottsligheten ligger fokus i år på transportsektorn och falska kontrolluppgifter. Vidare kommer Skatteverket att granska nystartade företag då erfarenheterna visar att det i många fall blir fel från början och problemen växer ju längre tid som går. I slutändan kan problemen bli både kostsamma och svåra att hantera.

När det gäller det internationella området lyfter Skatteverket fram att det på sikt är det internationella samarbetet som är nyckeln till ökad transparens och en minskning av skatteuppläggen. Skatteverket nämner att det bara under 2013 kom in självrättelser från 2 206 personer, vilket är dubbelt så många jämfört med 2012. Det är främst personer med tillgångar i Schweiz och Luxemburg som inkommit med självrättelser under 2013. Vidare kommer Skatteverket att lägga särskilda resurser på tillsyn och kontroll av torg- och marknadshandeln då det sedan 1 januari 2014 finns krav på att använda kassaregister när sådan verksamhet bedrivs.

Gällande rot- och rutavdragen kommer Skatteverket att titta närmare på fördelningen mellan arbetskostnaden och materialkostnaden, detta då man sett en tendens till att en större del av den totala kostnaden läggs på arbetskostnaden som ger rätt till avdrag. Även bostadsrättsföreningar kommer särskilt att granskas då det inte är ovanligt att föreningen till exempel fördelar kostnaden för ett stambyte på medlemmarna som sedan gör avdraget för kostnaden.

Källa: http://www.pwc.se/sv/skatteradgivning/artiklar/skatteverkets-storre-insatser-2014.jhtml