Det första kvartalet var ett bra kvartal för företagsaffärer med en ökning internationellt med 54 procent jämfört med fjolåret. På Stockholmsbörsen har bolagen genomfört 34 förvärv, varav tre kan räknas som större, enligt SIX sammanställning. Därtill har Volkswagen lagt ett bud på Scania och Shelton Petroleum och Petrogrand har lagt bud på varandra.

 

De flesta av de 34 förvärven rörde mindre bolag med en omsättning på upp till cirka 100 miljoner kronor. De tre större var Sandviks förvärv av Varel International Energy Services, Elanders förvärv av Mentor Media och Betssons förvärv i Nederländerna.

Det var i början av januari som Sandvik köpte det amerikanska bolaget Varel International Energy Services som omsätter cirka 2,2 miljarder kronor. Det var det största bolaget, sett till omsättning, som förvärvades i det första kvartalet.

Det näst största bolaget, och det största i relation till köparens omsättning, var Mentor Media som köptes av Elanders, också det i början av januari. Mentor Media omsätter cirka 1,3 miljarder och ökar därmed Elanders omsättning till cirka 3,5 miljarder.

I början av februari, på rapportdagen, köpte Betsson en nederländsk kasinooperatör som omsätter cirka 32,5 miljoner euro. Den nederländska marknaden håller på att omregleras och Betsson hoppas att det kan leda till tillväxt, vilket inte minst visas av köpeskillingen som uppgick till 100 miljoner euro initialt.

Den största affären under det första kvartalet var Volkswagens bud på Scania den 24 februari. Ännu är inte det inte klart om budet går igenom, men på 200 kronor per aktie är det värt närmare 60 miljarder och värderar Scania till 160 miljarder.

Internationellt sett var det också ett bra kvartal för företagsaffärer. Enligt data från ThomsonReuters tillkännagavs affärer för 710 miljarder dollar, en ökning med 54 procent jämfört med fjolåret. I den siffran ingår dock konkurrerande bud på Time Warner Cable och SFR. Räknar man bort det var ökningen 35 procent.

Källa:
SIX News
http://blogg.six.se/2014/03/28/stockholmsborsens-bolag-gjorde-34-forvarv-i-1-kv/