ORGANISATIONSLEDNING. Konflikter i ledningsgruppen bidrar till ökad förståelse och bättre beslut. Men det gäller att gräla på rätt sätt. Här är sex strategier!

Finns det bra gräl? Ja, i alla fall enligt professor Kathleen M. Eisenhardt och hennes forskarkollegor*. De menar att ledningsgruppers sätt att hantera oenighet direkt kan kopplas till deras resultat. Men det gäller att gräla på rätt sätt för att inte riskera gruppens samarbetsförmåga.

Forskarteamet följde under 90-talet det strategiska beslutsfattandet hos ett dussin ledningsgrupper i snabbrörliga globala företag. Efter tio års studier kunde de identifiera sex gemensamma strategier för att framgångsrikt hantera konflikterna i gruppen:

1. Ledningsgrupperna med bäst resultat ägnade betydligt mer tid än övriga ledningsgrupper åt att få fram ett brett informationsunderlag inför diskussioner. De lade även mycket tid på att diskutera fakta innan de gick vidare till beslutsfattande. De mindre framgångsrika ledningsgrupperna diskuterade åsikter istället för fakta.

2. Flera förslag arbetades fram för att ha många alternativ att ta ställning till, istället för att polarisera gruppen mellan två alternativ. Detta resulterade i rikare diskussioner och färre personkonflikter. Att arbeta med flera förslag parallellt gav möjlighet att kombinera element, vilket i slutändan gav en bättre lösning.

3. En tydlig vision och gemensamma mål främjade samarbete i de framgångsrika ledningsgrupperna. Fokus låg på att hitta bästa vägen till målet snarare än att driva igenom sin egen agenda. Det viktiga var inte att alla ville göra på samma sätt, utan att alla ville till samma destination.

4. Ledningsgrupperna hade en balanserad maktstruktur vilket gjorde att medlemmarna upplevde att beslut fattades på ett rättvist sätt, även när de inte fick sin vilja igenom. Även om dessa företag hade starka exekutiva chefer var alla i ledningsgruppen experter på sina områden och deras ord betydelsefulla.

5. De framgångsrika ledningsgrupperna tvingade inte gruppen till konsensus, utan arbetade efter en tvåstegsmetod. I ett första läge försökte man nå konsensus. Kom man inte överens tog en senior ett väl avvägt beslut grundat på det samlade underlaget.

6. Sist med inte minst hade de humor. Det kan låta banalt, men underskatta inte effekten. Humor är en effektiv försvarsstrategi i stressade eller svåra situationer. De framgångsrika ledningsgrupperna använde humor på ett prestigelöst sätt för att understryka att konflikterna inte var personliga utan arbetsrelaterade. De avsatte även tid för att göra roliga saker tillsammans på en regelbunden basis för att stärka relationerna i gruppen.

Sammanfattningsvis är konflikter i ledningsgrupper inte bara förekommande, utan också önskvärda. Detta eftersom sunda konflikter leder till en bredare kunskapsbas, en djupare förståelse av olika frågor och fler bra lösningar. Så gräla på – men gräla sunt!

Källa: www.hrbloggen.se