Med bara ett par månader kvar till det svenska riksdagsvalet har bemanningsföretaget Manpower ställt frågan till över 700 svenska arbetsgivare om deras syn på jobben. Fortfarande ser prognosen mörk ut för arbetsgivare i Västra Götaland medan huvudstadsområdet tecknar en ljus bild av framtiden, visar en ny rapport.

I Manpowers arbetsmarknadsrapport för tredje kvartalet som SvD Näringsliv tagit del av har totalt 751 arbetsgivare inom ett antal olika branscher i Sverige fått frågan hur man ser på sysselsättningen de kommande tre månaderna. Och det är en blygsam, men ändå positiv syn på sysselsättningsplaner som svenska arbetsgivare vittnar om.

– Vi ser ett stabilt positivt resultat för Sverige, ett av de bättre på flera år. Företagen andas optimism även om det fortfarande inte går att prata om att det skulle vara högtryck, säger Mats Jansson vd på Manpower AB

Enligt rapporten uppger 10 procent av arbetsgivarna att man förväntar sig en ökad sysselsättning de kommande tre månaderna. Fyra procent tror att man kommer att behöva minska arbetsstyrkan medan 84 procent tror på en oförändrad sysselsättning.

Manpower använder ett mått som de kallar för ”sysselsättningstrend” som visar andelen arbetsgivare som tror på ökad sysselsättning i deras företag minus andelen arbetsgivare som tror att sysselsättningen kommer att minska. För tredje kvartalet landar ”sysselsättningstrenden” på +5 procent vilket är en ökning jämfört med tidigare kvartal.

Rapporten visar på stora regionala skillnader. Fyra av sex regioner förväntar sig att anställa fler. Arbetsgivarna i Skåne rapporterar starkaste trend, en ökning med 13 procent. Även i Stockholm och Uppsala ser prognosen positiv ut, upp 9 procent. Klart mest negativ syn på framtiden ges från arbetsgivarna i Halland och Västra Götalands län där nedgången på arbetsmarknaden ser ut att bita sig fast.

– Det är fortsatt trögt inom tung bilindustri som finns i regionen. Här jobbar företagen med stora rationaliseringsprogram som lägger sordin på stämningen.

Uppdelat på branscher visar att sex av tio branscher tror på ökad sysselsättning. Den starkaste jobbprognosen kommer från finans – och fastighetsföretag med en sysselsättningstrend på plus 10 procent. Även den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin lämnar optimistiska prognoser. Enligt Manpowers barometer redovisar också företag inom gruvbranschen för första gången sedan andra kvartalet 2012 en positiv sysselsättningstrend. Inom transport och kommunikation ser företagen betydligt dystrare på framtiden.

– Hela transportnäringen är extremt konkurrensutsatt. Det påverkar så klart deras framtidsutsikter, menar Jansson.

Globalt har man också ställt frågor till 37 av 42 länder. Starkaste sysselsättningsplaner har arbetsgivare i Indien, Turkiet, Nya Zeeland och Singapore. Arbetsgivare i Italien, Belgien, Frankrike och Nederländerna har en dystrare bild av läget.

Källa: http://www.svd.se/naringsliv