Bankföreningen utreder möjligheterna för ett samhälle utan fysiska pengar. En ny undersökning visar däremot att svenskarna snarare vill ha fler kontanter än färre.

Det har blivit svårare att få tag i kontanter, och i början av året saknade tre av fyra storbanker helt kontanthantering. De senaste åren har även antalet bankomater sjunkit. Enligt Länsstyrelsen var bankomattätheten 2013 den lägsta på tio år. Men trots detta försök till avvänjning från sedlar och mynt vill många svenskar fortsätta med kontanter som ett komplement till kort.

I en nyligen publicerad undersökning beställd av Forex Bank, som är medlem i Bankföreningen, har 1 800 personer mellan 18 och 64 år tillfrågats. Resultatet visar att 79 procent anser att bankerna bör tillhandahålla kontanthantering.

– Undersökningen visar att utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle är för snabb. Om kontantdöden fortsätter att sprida sig i samma takt som de senaste åren riskerar de som driver den utvecklingen att skapa en klyfta mellan sig och sina kunder, säger Viveca Mellberg, verksamhetschef på Forex Bank i ett pressmeddelande.

Enligt Leif Trogen, avdelningschef på Svenska Bankföreningen, behöver svenskarna inte oroa sig för att kontanterna ska tas ur bruk. Däremot ökar betalningen med kort, särskilt i takt med den ökande internethandeln. I materialet till undersökningen menar Forex Bank att Svenska Bankföreningen vill se ett kontantfritt samhälle där endast kortbetalningar och mobila betalningar är möjliga, men det håller Leif Trogen inte alls med om.

– 80 procent av alla transaktioner görs med kort idag, och vi ser det som en mycket positiv utveckling. Att vi skulle ha som mål att avskaffa kontanta medel är helt felaktigt. Ett tydligt exempel på att kontanterna kommer att vara ett fortsatt starkt betalningssätt och komplement till kort är de nya sedlarna som Riksbanken introducerar nästa år, menar Leif Trogen.

Svenska Bankföreningen är ett samarbete mellan landets största banker, och det är just de privatägda bankerna tillsammans med Riksbanken och Finansinspektionen som har störst inflytande över hur utvecklingen kommer att se ut.

Källa: www.svd.se/naringsliv