Berns salonger i Stockholm är i kväll samlingspunkt för Sveriges bästa arbetsplatser. Särskilt hos representanter för tre bolag stod glädjen högt i tak. De hade hamnat högst i sina respektive kategorier i den omfattande medarbetarundersökningen.

Det är nu tolfte året i rad som Sveriges bästa arbetsplatser utses. De bästa vaskas fram utifrån kriterier som organisationsutvecklingsbolaget Great Place To Work, GPTW, tagit fram.

Antalet bolag, som anmält sitt intresse att medverka i undersökningen, har stadigt ökat. I år var 141 bolag tävlingssugna, en ökning med 18 procent jämfört med för ett år sedan. Företagen sorteras in i tre fack. Stora organisationer (250 medarbetare eller fler), medelstora (50-249 medarbetare) och små med 20 till 49 medarbetare.

Vinnare bland medelstora organisationer blev it-konsultbolaget Cygni och bland de små tog också ett it-konsultbolag hem förstapriset: Citerus. Vinnare i kategorin stora organisationer blev däremot ett mer handfast bolag: byggteknikföretaget Hilti Svenska AB som petar ned ettan de senaste åren, Microsoft, från guldpositionen.

Vd:n där, Aksel K. Ringvold, gläds förstås åt framgången efter att i fjol hamnat tvåa och då också utsågs till årets raket.

– Det är stort. Det här är ett kvitto för en organisation som utvecklats starkt de senaste åren.

Första gången Hilti Svenska AB var med i medarbetareundersökningen var 2009.

– De första två åren var vi oplacerade; vi fanns alltså inte med bland de 15 främsta i vår kategori. Sedan har en successiv förbättring skett.

Ringvold säger till SvD Näringsliv att det finns flera orsaker till att Hilti Svenska AB medverkar. En viktig anledning är att bolaget önskar få en benchmark – en jämförelse – hur bolaget är som arbetsgivare jämfört med andra.

Eftersom Hiltikoncernen finns i flera länder och Great Place To Work gör liknande medarbetareundersökningar i andra nationer ger det också en viktig jämförelse internt i koncernen med 22000 anställda på världsbasis och finns i 120 länder med dotterbolag.

Vad var det som gjorde att ni vann?

– Det vi gör gör vi extremt medvetetet. För att nå finansiell framgång måste man ha nöjda medarbetare, som tycker det är kul på jobbet både måndag morgon och fredag eftermiddag. Det är jag övertygad om.

Han tillägger att det de senaste åren konkret genomförts förändringar som han tror varit till gagn för medarbetarna, deras trivsel och deras påverkansmöjligheter. En förändring är att skapa fler mellanchefer för att minska antalet personer som rapporterar till en och samma chef.

– Nu går det åtta medarbetare på en chef. För fem år sedan var det uppemot tolv medarbetare på en chef. Dessutom har vi satsat mycket på kompetensutveckling för både medarbetare och på chefsnivå.

Ett kvitto på framgången, enligt den Norgefödde chefen för Hilti Svenska AB, är också tillströmningen av medarbetare de senaste åren och samtidigt en högre kompetens i bolaget.

Vd för Great Place to Work, Maria Grudén, tycker sig se en förändring i synen på ledarskap.

– Ledarskap är på väg att ta steget från något man bara pratar om att det är viktigt, till att verkligen prioritera det. Det är lätt att säga att det är viktigt men om man inte ger ledarskapet någon tid så fungerar det inte för chefen i fråga. Om inte tiden finns, blir det inget effektivt ledarskap, säger hon.

Maria Grudén ser Hiltis utveckling de senaste åren som ett gott exempel på vad gott ledarskap kan medföra.

– Bolaget har satsat mycket pengar och mycket resurser på ledarskapsfrågor. Det får man igen genom ökad vinst och ökad försäljning. Hilti illustrerar de positiva effekterna av ett coachande, närvarande och vardagsnära ledarskap.

Alla arbetsplatser i Sverige (med minst 20 medarbetare) kan vara med i den årliga medarbetarundersökningen. Pejlingen kring hur de anställda trivs på sin arbetsplats görs utifrån att medarbetarna får ta ställning till runt 60 påståenden, exempelvis ”Ledare/chefer har tydliga mål för verksamheten och hur vi ska nå dit” och ”Jag är stolt över att berätta för andra var jag arbetar”.

– Frågorna riktar sig till de anställda. Därmed kommer man bakom skynket på företaget. Chefer vill gärna ha mått på hur vi trivs på arbetsplatsen och vad som kan bli bättre, säger Maria Grudén.

Bara de 15 bästa i respektive kategori rangordnas och offentliggörs. Men, enligt Maria Grudén, får alla organisationer/företag veta exakt hur de ligger till.

– En dålig placering bör kunna ge drivkraft att verka för att bli ordentligt bättre i nästa års medarbetarundersökning.

Källa: http://www.svd.se/naringsliv/karriar/great-place-to-work_3409216.svd