Arbetsgivare vittnar idag om att det är svårt att hitta rätt kompetens och att deras rekryteringar sällan uppnår förväntningarna. Cirka fyra av tio arbetsgivare är missnöjda med rekryteringsarbetet, dock skiljer det sig mellan HR och vd:ar.

I den webbenkät som ligger till grund för studien, har 127 vd:ar, HR-chefer och andra personer som jobbar med kompetensförsörjning på stora och medelstora svenska företag fått svara på frågor kring rekryteringsarbetet. Studien visar bland annat att HR-personer tenderara att bedöma ostrukturerade intervjuer som mer effektiva än strukturerade bedömningar så som exempelvis olika tester. Detta trots att forskingen visar att personlighetstest, lämplighetstest och intelligenstest på ett bättre sätt förutsäger framtida arbetsprestation. 

Studien visar också att deltagarna föredrar mer informella metoder för rekrytering framför dagens moderna verktyg. Dock tror flertalet att rekryteringsarbetet skulle förbättras om de hade mer kompetens om rekryteringsverktyg. Enligt deltagarna  är några av de främsta orsakerna till att det är svår att hitta rätt medarbetare att de sökande saknar relevant arbetslivserfarenhet, expertkunskap, social komptens och/eller relevant utbildning.

Källa: Personal & Ledarskap