Enligt ekonomi- och finanscheferna är de största utmaningarna som följer på ökat distansarbete: möjlighet att stimulera interaktion och kunskapsutbyte mellan medarbetare, upptäcka om medarbetare mår dåligt och bygga organisationskulturen. 

En kreativ och innovativ arbetsmiljö är idag en viktig aspekt för en arbetsgivares attraktivitet. Tack vare hybridarbetslivets framväxt förväntas medarbetare bygga kultur, innovera och skapa utbyten på distans och ofta utan att ses fysiskt. Som en följd ställs högre krav på arbetsgivare att skapa tydligare strukturer som stöttar detta. Det blir t.ex. viktigare att tid avsätts för idégenerering där alla medarbetare bjuds in att delta. Även kulturbyggande och gemenskaphetsfrämjande aktiviteter behöver struktureras och planeras noggrannare. Vidare blir det mer avgörande att skapa en kultur som har högt i tak, där misstag inte skambeläggs och där allas röster får gehör. 

Den delvis digitala kulturen behöver struktureras upp med tydliga möten och vad respektive möte har som intention. Man behöver avsätta tydlig aktivitet för kulturbyggnad samt kanske till och med ha ”digitala spelregler”. Alternativt att den fysiska tid man ses ägnas åt kulturbyggnad och relationsbyggande.

Det är också viktigt att för denna skull ha riktlinjer för att säkerställa att man ses på kontoret överhuvudtaget, om man bara har lös tillåtelse att arbeta hemifrån 2 dagar i veckan riskerar många att gå om varandra och ändå inte ses.

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.

I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.