Svenskar är kända för att tycka om konsensus och lagarbete. Men vilka värderingar är egentligen viktigast för oss på jobbet? En ny studie har svaret.

För sjätte året i rad kartlägger Sverigestudien svenska folkets värderingar. Preera, Skandia och Volvo ligger bakom den landsomfattande studien där 2 000 svenskar har fått rangordna sina personliga värderingar och de värderingar som råder på arbetsplatsen.

Årets lista innehåller inte några stora förändringar. Lagarbete, förra årets tvåa, är den värdering som flest svenskar tycker kännetecknar arbetsplatsen.

Det verkar råda mindre förvirring på svenska arbetsplatser. Förvirring har sjunkit från plats fem på förra årets lista till plats nio i år.

Glädjande är att ordet samarbete har kommit in på listan igen. Det fanns inte med på topplistan 2013.

När Sverigestudien har gjort regionala skärningar av resultaten, märker man att det finns skillnader i värderingar mellan Storstockholm och Storgöteborg.

Storstockholm har fått en arbetsmiljö som kännetecknas av inkludering och positiva attityder, medan Göteborgs arbetsliv präglas av kortsiktighet, långa arbetstider och slutenhet.

Värderingar som präglar svenska arbetsplatser 2014: (förra årets placering inom parentes)

Lagarbete (2)
Kostnadsjakt (1)
Ansvar (3)
Resultatinriktat (4)
Humor/glädje (7)
Hierarki (6)
Engagemang (8)
Samarbete (NY)
Förvirring (5)
Kortsiktighet (10)

Önskade värderingar på arbetsplatsen 2014: (förra årets placering inom parentes)

Anställdas hälsa (1)
Humor/glädje (2)
Erkännande av anställda (4)
Lagarbete (3)
Ansvar (5)
Balans hem/arbete (NY)
Ekonomisk stabilitet (6)
Engagemang (9)
Anpassningsbarhet (7)
Kvalitet (8)

Personliga värderingar tio-i-topp 2014: (förra årets placering inom parentes)

Familj (2)
Humor/glädje (1)
Ansvar (3)
Tar ansvar (5)
Ärlighet (4)
Medkänsla (6)
Ekonomisk stabilitet (NY)
Positiv attityd (7)
Vänskap (NY)
Omtanke (NY)

Läs hela artikeln på http://chef.se/tio-i-topp-varderingarna-vi-satter-hogst/