Vikten av rätt rekrytering och duktiga konsulter och specialister har bara ökat under de senaste åren. Framtiden är utmanande, men med rätt strategier kan vi rida ut denna osäkra tid och hitta våra egna framgångsrecept. Så vilka förändringar och trender kan vi förvänta oss inom konsult och rekrytering 2023? Vad kommer vi prata om och vad tros vara aktuellt även om ett år? Vi tar en titt i kristallkulan.

 

Ekonomifunktionen i en lågkonjunktur

Ekonomifunktionen, både vid rekrytering och konsulting, innehåller nyckelfunktioner under just en lågkonjunktur. Dels för att styra företaget mot mer kostnadseffektiva mål, dels för att kunna hantera den press det innebär när ekonomin är ansträngd. Under en lågkonjunktur blir många företag också försiktigare med att anställa, vilket ökar trycket ytterligare. Det gör det ännu viktigare för de som ändå ska investera i en ny medarbetare på ekonomiavdelningen, att säkerställa att de hittar rätt person till jobbet. Att behöva om- eller nyrekrytera efter en kort tid är alltid kostsamt, men under hårda tider – och speciellt i ekonomifunktioner – otänkbart. Vikten av rätt medarbetare på rätt plats kommer öka under 2023, men även trenden att ta hjälp med rekryteringen. Specialistkunskapen kring rekryteringsprocessen kommer därmed bli mer värdefull än någonsin och hjälpa dig att omge dig med medarbetare som tar er igenom lågkonjunktur och osäkra tider samt att hitta smal och nischad kompetens.

 

Kombination av digitala och fysiska lösningar

En annan trend som pågått länge, och som troligtvis kommer att hålla i sig under 2023 är användandet av digitala lösningar, inte minst under rekryteringsprocessen. Däremot ser vi ett ökat behov av det personliga mötet och en längtan av att faktiskt träffa varandra på riktigt. Genom att träffas i en fysisk miljö under en rekryteringsprocess minskar bland annat risken för misskommunikation, underlättar vår förmåga att tyda kroppsspråk och leder ofta till ett högre engagemang. Digitala möten har sedan pandemins intrång på många sätt effektiviserat och bidragit till flexibilitet, vilket vi ser kommer fortsätta, blickar vi framåt ser vi däremot ett samspel mellan fysiska och digitala lösningar.

 

Större möjlighet till en fördomsfri process

Dagens marknad ställer också större krav på en fördomsfri process än förut, och för jobbsökare är synlig mångfald en självklarhet. Begreppet mångfald går helt enkelt från att vara ett modeord till att bli ett sätt för verksamheter att öka lönsamheten. Genom att digitalisera vissa delar av rekryteringsprocessen finns även större möjlighet till en mer fördomsfri rekrytering, något som allt fler företag kommer upptäcka blir nödvändigt. 2023 kommer vi demokratisera rekryteringsprocessen ytterligare och fortsätta skapa diversifiering, vilket ger stora fördelar för både företag och anställda. Rasism och olika sorters diskriminering på arbetsplatser, som på senare år tyvärr har blivit allt vanligare, behöver också lyftas och chefer måste bli medvetna om hur viktigt det är att jobba med förebyggande åtgärder. Med andra ord kommer fler modiga chefer behövas och ledare som inte drar sig för att ta de obekväma samtalen och leda aktivt mot en bättre framtid med mer mångfald, mindre diskriminering och mer inkludering som framgångsfaktorer. Det gäller rekryteringsmässigt allt från bildval i annonsen, till val av emojis i sociala medier.

Konsult eller rekrytering – trenden framåt

Så vad gäller 2023 – rekrytering eller konsult? Vår gissning är en kombination av båda. Vi kommer dels behöva se till att organisationen har rätt fasta medarbetare som för verksamheten framåt i en skakig tid, dels att kunna stärka upp med interima specialistkunskaper och kompetens utifrån. Interimslösningar ger även möjlighet till en viss flexibilitet i tider vi kanske inte vågar rekrytera i samma utsträckning. Speciellt inom ekonomi och finans som är områden där det blir extra viktigt att hitta den egna kombinationen som blir ett framgångsrecept, kanske med hjälp av just specialister på området.

Kompetensbrist påverkar personalplaneringen

En stor utmaning för många företag under 2023 är att de flesta branscher påverkas av kompetensbrist. Det ställer också personalplanering i ett helt nytt ljus. När det inte längre är självklart att det går att hitta nya medarbetare i samma sekund som du behöver dem, krävs framförhållning och strategier. Företag kommer behöva attrahera kandidater i ett jämt flöde, så att det finns resurser när arbetsbelastningen ökar eller en vakans uppstår. Ett bra sätt är att ha en god relation till ett konsult- och rekryteringsbolag, där ni får tillgång till deras breda nätverk och ta hjälp av deras expertis för att se till att ni aldrig står utan den kompetens som behövs.

Ökat fokus på att behålla medarbetare

När kompetensbristen är ett faktum kommer det också behövas ökat fokus på employer branding. Inte bara för att attrahera ny kompetens, utan också för att ta vara på den kompetens som redan finns i företaget. För att få nyckelpersoner att stanna och trivas behövs inte bara ytterligare fokus på faktorer som arbetsmiljö, utveckling, flexibilitet och relationer, utan även att se till att arbetsbelastningen inte blir för hög. Genom att rekrytera rätt fördelar ni jobbet i teamet och undviker stress och ohälsa på jobbet.

 

Generational diversity

En sista trend, som bland annat Mynewsdesk uppmärksammat, är generational diversity. Det innebär att fyra generationer kommer att samsas på samma arbetsplats i många år framöver och tenderar att i värsta fall ta med sig fördomar och konflikter. Men så behöver det inte vara. Forskning visar också att arbetsgrupper i olika åldrar skapar lönsamma organisationer. Det finns alltså stor poäng i att se till att rekrytera rätt och brett i framtiden och göra plats för såväl boomers, generation X, millennialls och gen Z.

 

Nyfiken på att veta mer om oss på Clarify? Kontakta oss här så berättar vi mer!