Många svenska företag känner inte till att det kan finnas en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter utomlands för styrelseledamöter som är bosatta utomlands. Det kan innebära att svenska arbetsgivaravgifter inte ska betalas och istället lägre avgifter kan betalas i annat land. Det gäller framför allt när en styrelseledamot är bosatt inom EU/EES eller Schweiz.

Reglerna om social trygghet inom EU/EES och Schweiz innebär att styrelseledamöter, liksom anställda, ska omfattas av endast ett lands socialförsäkringssystem och att sociala avgifter ska betalas i samma land. I det fall ett svenskt företag har en styrelseledamot som bor i ett annat land kan företaget ha en skyldighet att registrera sig och betala sociala avgifter i det land där styrelseledamoten är socialförsäkrad. Svenska avgifter behöver då i regel inte betalas om styrelseledamoten kan uppvisa ett intyg från hemlandets motsvarighet till försäkringskassan, ett så kallat A1-intyg, som visar att han eller hon tillhör ett annat socialförsäkringssystem än det svenska. Det kan i många fall innebära lägre avgifter eftersom Sverige tillhör de länder i Europa som har högst arbetsgivaravgifter.

Källa: http://www.pwc.se/sv/skatteradgivning/artiklar/utlandska-styrelseledamoter-och-svenska-arbetsgivaravgifter-hur-fungerar-det.jhtml