När det är dags att välja konsultbolag för er rekrytering eller vid ett konsultbehov finns det en hel del som du bör söka svar på. Rätt svar underlättar utvärderingen och ökar chansen att hitta en samarbetspartner som verkligen passar dig och din verksamhet. Här är några frågor att ställa:

Har konsultbolaget förstått era behov?

Kanske har din ekonomichef gått på föräldraledighet eller din controller blivit sjukskriven. Eller så behöver ni utöka verksamheten för att kunna hantera arbetsbelastningen och ta nästa steg i er utvecklingsfas. Oavsett vad ni letar efter är det väsentlig att er samarbetspartner förstår ert nuläge, era utmaningar och era visioner framåt.

Vad har konsultbolaget för värderingar?

Gemensamma värderingar är en av de viktigaste punkterna för ett lyckat samarbete. Därför bör ni ställa frågor till konsultbolagen ni utvärderar som undersöker just vilka värderingar de har. För att säkerställa att bolaget arbetar med fördomsfri rekrytering, är det viktigt att tidigt fråga hur de exempelvis ser på mångfald, inkludering och hållbarhet. På så sätt ser du till att den samarbetspartner ni väljer inte bara matchar era behov, utan även era värderingar och framtida visioner.

Hur ser de på ekonomifunktionen?

Ekonomifunktionen blir mer och mer en nyckelavdelning inom organisationen. När den är underbemannad eller saknar rätt kompetenser haltar hela verksamheten. Därför är det avgörande att det konsultbolag ni väljer att samarbeta med har erfarenhet av att rekrytera och tillsätta just ekonomiroller. Er samarbetspartner måste ha kunskap om de olika delarna inom ekonomifunktionen, men också vilken roll de spelar för resultatet och företagets framgång. Börja med att skapa en tydlig förståelse för organisationen från start, för att undvika misskommunikation längre fram. Se också till att ni är överens med er framtida samarbetspartner om ekonomifunktionens funktion i organisationen. Genom att ta reda på hur konsultbolaget ser på ekonomifunktionen och vilken erfarenhet de har när det gäller att rekrytera och tillsätta just den här typen av roller, har ni större chans till ett framgångsrikt samarbete.

Hur ser konsultbolaget på framtidens roller?

Kraven på ekonomiavdelningen och den mängd data som ska analyseras har ökat de senaste åren. Det betyder att ekonomirollen är i ständig förändring och ska fungera på en arbetsmarknad som troligen kommer att förändras ytterligare. Säkerställ därför att konsultbolaget delar er syn på vilken typ av profil ni behöver för er verksamhet ska kunna fortsätta utvecklas, samt att de kan bidra med sin expertis gällande hur rollen kommer att förändras i framtiden.

Hur viktig är kommunikation i samband med rekrytering och konsulttillsättning?

När det kommer till kommunikation i samband med rekrytering och konsulttillsättning finns två aspekter:

Den första aspekten är att ni behöver en konsult- och rekryteringspartner som förstår vilken typ av kommunikation som redan finns, och som behövs, på just er ekonomiavdelning. Ekonomer behöver i vissa roller ha kunskapen att kunna omvandla data och insikter till information och kommunicera det till resten av bolaget på ett pedagogiskt sätt, precis som de i vissa roller kan vara mer introverta med ett smalare fokusområde.

Den andra aspekten handlar om kommunikationen mellan er och konsultbolaget. Säkerställ att de för en transparent dialog med samtliga parter och ställ frågan: Hur ser ni på kommunikationen med era kunder, konsulter och kandidater? Är ni proaktiva, transparenta och tillgängliga i er dialog? De kommer vara ert varumärke utåt, vill ni bli representerade av dem?

Har konsultbolaget rätt erfarenhet?

Ekonomistyrningen påverkar hela verksamheten i flera nivåer. Det gör att er partner behöver vara medveten om att ni söker medarbetare som är vana att agera proaktivt och matcha ert behov. Det vill säga kollegor som bidrar till produktiviteten, ser till att justera arbetssätt och förbättrar dem. Med andra ord behöver ni förståelse för att de kandidater och konsulter ni söker behöver vara nyfikna och förändringsbenägna, precis som er nya konsult- och rekryteringspartner bör vara. De bör också ha förståelse för just era affärer, så här behöver ni ta reda på hur mycket erfarenhet de har av branschen och ekonomifunktionen sedan tidigare. Känner de till marknaden och kan visa på liknande uppdrag de har utfört kommer ni också att kunna känna er tryggare.

Hur ser deras nätverk och kartläggningsförmåga ut?

En bra leverantör av ekonomitjänster bör snabbt kunna hitta kandidater och konsulter som liknar de tidigare rollerna, men också tänka nytt. De ser kanske saker ni inte tänkt på? Kan rollen skruvas på, utifrån vad som attraherar kandidat- och konsultmarknaden, och hjälper er till fler valmöjligheter? I en tid av kandidat- och kompetensbrist i många branscher kan konsultbolagets nätverk hjälpa er att vinna konkurrensfördelar, likväl som vassa kartläggningsprocesser och förmågan att gå utanför sitt eget nätverk för att proaktivt söka upp kompetens, skapa större chans till framgångsrik rekrytering eller konsulttillsättning. Ta reda på hur förmågan att searcha kreativt ser ut, hur duktiga de är på att med olika medel söka upp personer med rätt profil och kompetens.

Kan konsultbolaget ställa krav på er?

Även om det kan låta bekvämt att hitta någon som bara gör som ni säger, vinner ni på en samarbetspartner som vågar ifrågasätta era tillvägagångssätt. De ska våga ställa krav på dig som beställare. Underlätta genom att vara tydlig med vad ni behöver, men uppmärksamma samtidigt huruvida leverantören ställer motkrav och om de vågar ifrågasätta era förväntningar. De är specialisterna och ska ha förmågan att både utmana och komma med nya infallsvinklar.

Hur ser deras processer ut?

När ni kommer till konsult och rekryteringsprocessen behöver du se till att du kan lägga precis så lite eller mycket tid som behövs. Mest tid ska samarbetet ta i början vid kravspecifikationen och i slutet när du ska välja kandidat eller konsult. Se till att du väljer en partner där du känner dig trygg nog att lämna över processen där emellan.

Nyfiken på att veta mer om oss på Clarify? Kontakta oss så berättar vi mer!