Vi tillsätter roller inom hela Ekonomifunktionen

Inom Clarify har vi tillsatt roller inom Ekonomifunktionen sedan 80-talet. Vår expertis täcker samtliga nivåer, specialistroller, projekt eller omorganiseringar.

Vi är vana att ta oss an den lite smalare och knepigare specialisten till den breda generalisten, alla roller har sin unika utmaning oavsett nivå!

Expertis genom engagemang och kunskap

Clarify har ett omfattande nätverk av konsulter inom ekonomi och finans. Vi har en unik och omfattande erfarenhet av att hyra ut kvalificerade ekonomikonsulter på skilda nivåer vilket gör oss till specialister på att förmedla och matcha rätt konsulter inom dessa nyckelfunktioner.

 

Med utgångspunkt från en enkel eller en komplicerad kravprofil, kan vi förstå dina behov och på kort tid leverera rätt konsult.

Vi bygger Stockholms bästa och största konsultnätverk, och är experter på tillsättning av chefer och specialister.

Anlita oss

Behöver du hjälp att hitta rätt person för rätt position?