Compliance – regelefterlevnad

Organisationer står inför en snabb utveckling av mer komplexa och utmanande regelverk samt hårdare krav inom hållbarhetsområdet. Clarify har tillsatt flera personer inom detta område, främst inom bank och finans.

Nischade roller inom Compliance

I och med en snabb utveckling av nya regelverk ställs högre krav på organisationer att säkerställa sin regelefterlevnad. Detta kan göra att bolag behöver sätta nya processer, uppdatera eller implementera digitala verktyg som stödjer utvecklingen. Roller inom Compliance kan vara relativt nischade och kräva specialistkompetens, i vissa fall finns bara ett fåtal personer att söka upp. Detta ställer höga krav på vår förmåga att searcha och hur vi uppvaktar såväl kandidater som konsulter. Många gånger är personer med unik kompetens intensivt uppvaktade och det är viktigt att bemöta dem på ett trevligt och professionellt sätt om de inte redan finns i vårt nätverk.

Exempel på genomförda uppdrag

  • Bolagsjurist till internationellt bolag inom bygghandel
  • Implementation av nya regelverk/Redovisningsspecialist till Försäkringsbolag
  • IFRS specialist till internationellt storbolag
  • Specialist inom kapitaltäckning och myndighetsrapportering till svensk bank

Vi bygger Stockholms bästa och största konsultnätverk.

Bli en del av det

Registrera profil

Vi bygger Stockholms bästa och största konsultnätverk, och är experter på tillsättning av chefer och specialister.

Anlita oss

 

Behöver du hjälp att hitta rätt person för rätt position? Kontakta oss!

Allt vi arbetar med genomsyras av att vi är flexibla, snabbfotade och har höga ambitioner att göra skillnad för både organisationer och individer. Vi träffar alltid våra konsulter proaktivt för att kunna leva upp till era behov.