Internrevision

Internrevision ska ge en organisation trygghet och kontroll över sin verksamhet, samt bidra till underlag för att sätta upp processer och åtgärder som stödjer uppsatta mål. Vi på Clarify har stor vana att tillsätta personer inom Internrevision i många olika typer av bolag och branscher.

Internrevison ger bättre kontroll över verksamheten

Internrevision ska ge en god bild över hur verksamheten ser ut vid en specifik tidpunkt och genom den bilden kunna ge förbättringsåtgärder som stöttar verksamhetsmålen. Det kan handla om att granska rutiner, processer eller digitala verktyg. Det är en funktion som både kräver djup kunskap och kännedom i den specifika marknaden och verksamheten samt även pedagogiska och kommunikativa kvalitéer för att få med sig ledning och styrelse samt få förtroende i organisationen.

Exempel på genomförda uppdrag

  • Internrevisor inom IT till svensk storbank
  • Senior Internal Auditor till svenskt bolag inom tillverkningsindustri
  • Director Internal Controll till svenskt bolag inom tillverkningsindustri
  • Senior Internal Auditor till internationellt bolag inom lastbils- och busstillverkning

Vi bygger Stockholms bästa och största konsultnätverk.

Bli en del av det

Registrera profil

Vi bygger Stockholms bästa och största konsultnätverk, och är experter på tillsättning av chefer och specialister.

Anlita oss

Behöver du hjälp att hitta rätt person för rätt position?