Vi är ett Gasellbolag 2017!!

För fyra år sedan gick startskottet för Clarify då Louise Poltoft som andra generation drog igång ännu ett framgångsrikt företag inom familjen Poltofts historia. Idag, fyra år senare, driver hon Clarify med sina båda systrar, Caroline och Janina och tillsammans med ett fantastiskt team har Clarify blivit utnämnda till Gasellbolag 2017.

Gasellutnämningen är ytterligare ett kvitto på att Clarify skapar framgång för såväl våra kunder som kandidater och konsulter och nu ser gänget på Clarify mycket fram emot att fortsätta utmana branschen och bidra till en positiv utveckling.

 

Gasellkriterierna:

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Men utöver dessa kriterier gör vi en helhetsbedömning av bolaget och väger in ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar.
En Gasell har:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
  2. Minst tio anställda
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  7. Sunda finanser