AFFÄRSDRIVEN HR. Traditionellt har HR betraktats som en sorts personalvård, som något sekundärt i förhållande till själva affärerna. Men idag är det en självklarhet att allt man gör på ett företag måste vara affärsdrivet – även HR.

Jag har en lång bakgrund inom sälj och marknad – två områden som brukar prioriteras och som har lätt att driva sina frågor i ledningsgruppen. Det är inte så konstigt: både försäljning och marknad är direkt kopplade till företagets överlevnad och tillväxt. Men det är faktiskt HR också!

För mycket fokus på mjuka värden
Varför har då HR traditionellt behandlats lite styvmoderligt i sammanhanget? Genom att HR har fokuserat på så kallade mjuka värden, tror jag att man har bitit sig själv lite i svansen. Även om det pratas allt mer om affärsdriven HR, blir det lätt ett smörgåsbord av floskler. För många med mig, är det en självklarhet att precis allt man gör på ett företag måste vara affärsdrivet – inklusive HR.

Den HR-strategi man har är nämligen inte särskilt mycket att hänga i julgranen, om man inte först lägger sig vinn om att fokusera på grunden för alltihop: affärerna. Det vill säga det som företaget erbjuder och drar in pengar på. Här finns en stor skillnad mellan traditionell HR och affärsdriven HR, som är starkare kopplad till lönsamhet och mål – samtidigt som den naturligtvis inte släpper arbetet med att få personalen att både må och prestera så bra som möjligt.

Humankapitalet ger konkurrenskraft
En anledning till att affärsdriven HR också kallas strategisk HR, är just att den är med och driver företagets affärer i enlighet med de övergripande affärsstrategier man har satt upp. Exempelvis genom att se till att rätt kompetens hamnar på rätt plats, hjälper företaget att ta hand om sina ledartalanger på ett bra sätt och överhuvudtaget är med och slipar organisationen så att den kan prestera mer. Alltid, alltid med affärerna, lönsamheten och konkurrenskraften för ögonen!

Låter det som att det inte har så särskilt mycket med människor att göra? Som att själva H:et i HR har fått stå åt sidan? Inte alls. Produkter och tjänster är trots allt sällan unika – till skillnad från företagets humankapital. Det är alltså genom att förvalta humankapitalet på ett bra sätt som ett modernt företag skapar sina bästa konkurrensfördelar.

Affärskritiska HR-frågor
Alla som jobbar med HR måste vara intresserade av själva affärsverksamheten och jobba nära tillsammans med dem som har den som sitt huvudfokus. Det är också viktigt att sätta sig in i vad sälj- och marknadsavdelningarna faktiskt säger, för att kunna omvandla det till relevanta HR-insatser i praktiken.

Men framför allt: HR krävs för att säkerställa medarbetarnas kompetens, för att hålla uppe lönsamheten och för att se till att företaget blir attraktivt på arbetsmarknaden. Jag ser flera stora HR-frågor som kommer att få en alltmer avgörande roll för organisationens överlevnad. Däribland kompetens- och ledarförsörjningen samt förmågan att behålla unga talanger.

Om HR är måna om sina organisationers framtida framgångar, måste de alltså lyfta och driva affärskritiska personalfrågor i betydligt högre utsträckning än de gör idag.

Källa: HR-bloggen