Detta är den första av åtta identifierade framgångsfaktorer direkt plockade från Clarifys enkätundersökning om hur Sveriges Ekonomi- och Finansfunktioner kommer att arbeta i höstens nya normalläge. Men varför är det viktigt med tydliga riktlinjer? Vad skapar det för värde hos medarbetarna?

Formulera tydliga riktlinjer för medarbetarna kring arbetsgivarens förväntningar, önskemål och regler som gäller för distansarbete. Varför är det viktigt med tydliga riktlinjer? 

  • Tydlighet skapar trygghet för alla, särskilt unga/oerfarna medarbetare som behöver tydligare ramar. 
  • Har företaget en generös inställning till distansarbete bör detta kommuniceras till potentiella framtida medarbetare. Det blir ett viktigt inslag i arbetsgivarvarumärket. 
  • Har företaget inte en generös inställning till distansarbete utan vill att medarbetare alltid är på kontoret – var tydliga med det. En begränsande inställning till distansarbete kommer att skilja ut en arbetsgivare från mängden i framtidens hybridarbetsliv. Om detta formuleras med tydlighet och stolthet attraheras precis rätt medarbetare, nämligen de som lockas av generösa möjligheter till kontorsarbete och icke-digitala sammanhang. 
  • Viktigt att tänka på är att möta de medarbetare som vill vara på kontoret, hur påverkas de? Överhuvudtaget låta dessa två sidor kommunicera med varandra för att undvika missförstånd, konflikter eller andra eventuella skav.

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.
I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.