ORGANISATIONSFÖRÄNDRING. Varje förändringsresa kräver ett mål, men vi måste också fråga oss hur vi vill att vägen dit ska bli. Mia Hultman tipsar nedan om att packa rätt inför resan.

För ett tag sedan var jag på ett intressant besök hos en ledningsgrupp, där koncernchefen ställde frågan: ”Är det målet eller processen som är det viktigaste i en värderingsresa?”

Det var första gången jag fått den frågan ställd till mig och jag kom på mig själv med att undra varför jag aldrig frågat mig själv samma sak. Jag insåg att det är en fråga som borde vara obligatorisk inför alla förändringsresor.

Processen levandegör värderingarna
För mig krävs ett mål i varje förändringsresa, där målet fungerar som en fyr för att hålla riktningen. Men det är i processen som det händer saker! Det är där förändringen fäster, det är där värderingarna utmanas och blir levande i vardagen. För alla! En process som inte har toppar och dalar är lika död som ett EKG som inte visar mer än ett rakt streck.

Kärlek kontra rädsla
Livet består av två grundläggande drivkrafter: rädsla och kärlek. När vi är rädda drar vi oss tillbaka från livet, medan kärleken ger oss kraft att öppna upp för allt som livet har att erbjuda av passion, spänning och acceptans. Tråkigt nog domineras många verksamheter av rädsla, i synnerhet under en förändringsresa. Det pratas sällan om kärleken till arbetet, vilket leder till ett dubbelfel när vi vill fånga kraften (kärleken) och inte ha ankaret som en dragg (rädslan) efter oss.

Packa rätt för resan
För att rusta oss väl inför en förändringsresa är det viktigt att packa rätt. Med följande punkter i ryggsäcken har ni goda chanser att nå fram till målet och de resultat ni önskar, samt att få en lärorik och glädjefylld resa på vägen:

– När förändringens röst gör sig hörd bland dina medarbetare, stanna upp och sätt ner båda fötterna i backen. Välj glädje framför rädsla, le inombords och säg till dig själv ”Nu har förändringsresan börjat!”

– Ställ frågan ”varför?” ofta och lyssna på svaret. Var lyhörd – om du hör varför-frågan hos dina medarbetare betyder det att intentionen behöver förankras ytterligare. Skapa forum där ni hanterar varför-svaret tillsammans.

– Se till att ni fyller på målbilden under hela resan och uttrycker den i såväl bild och ord som röst och känsla.

– Sortera vad som är fakta (vad ska vi göra?) och vad som är känslor (hur ska vi ha det under tiden?). Det är i känslan som en stor drivkraft finns gömd.

– Vilka värderingar stödjer processen? Finns det värderingar som hindrar processen? Två frågor som ställs alltför sällan, men där svaret många gånger är nyckeln till framgång.

– Ta hjälp av dina kollegor. Att ta hjälp betyder inte att du är dålig, det betyder att du vill lyckas och är klok nog att ta hjälp av den styrka du har runt dig. Berätta vad som händer, be om råd och ta hjälp att sortera.

Källa: Artikel skriven av Mia Hultman på www.hrbloggen.se